Turvalised metallkorstnad

Kolmekihiline isoleeritud suitsulõõrisüsteem suitsu heitmiseks kütteseadmest välisõhku ja kütteseadme varustamiseks põlemiseks vajaliku õhuga. Süsteem sobib ideaalselt energiatõhusatele passiivmajadele.

Kolmekihiline suitsulõõrisüsteem tagab suitsu eemaldamise ja kütteseadme õhuvarustuse ühes lahenduses. Muude suitsulõõrisüsteemide puhul tagatakse õhuvarustus muul viisil: juhitakse õhku õuest läbi seina või paigaldatakse õhutorustik hoone põranda alla, mis halvendab hoone energiatõhusust ja soojapidavust.

See kolmekihiline suitsulõõrisüsteem sobib tahke- (küttepuude, puidugraanulite) ja vedelkütte ning gaasiga köetavatele kütteseadmetele.

Kolmekihiline suitsulõõr koosneb kolmest torust. Sisemine suitsutoru on mõeldud suitsu eemaldamiseks ja on valmistatud roostevabast terasest 1.4404 (316). Suitsulõõri ja keskmise toru vahele jääv vahe täidetakse 25 mm paksuse mineraalpuistevilla kihiga, tihedus 180 kg/m3. Keskmise ja välimise toru vahelist 25 mm tühimikku kasutatakse kanalina, mis varustab kütteseadet õhuga.

Kolmekihilise suitsulõõri keskmised ja välimised torud ning kanali elemendid on valmistatud kvaliteetsest roostevabast terasest 1.4301 (304). Suitsulõõri sisetoru ja õhutorusid saab pulbervärvida mustaks.

Süsteemi lekketiheduse tagamiseks tihendatakse välistorude ja õhu pealevoolukanali torude liitmikud silikoontihenditega.

Kolmekihilise suitsulõõri ja õhukanali elementide ühenduskohad fikseeritakse ühendusklambritega, mis komplekteeritakse koos suitsulõõride ja õhukanalitega. Valmistatakse ka suitsulõõride ja õhukanalite teleskoopelemente, mis võimaldab seadme paigaldamisel elementide pikkust reguleerida.

Süsteemi paigaldamisel tuleb katuse- ja seinatarindite läbiviikude kohal jätta suitsulõõri pinnast vähemalt 80 mm vahed. Suitsulõõri läbiviikudes katuse- ja seinatarinditega kasutatakse kondensatsiooni- või aurutõkkekile tihendamiseks kvaliteetseid tõkkekilesid, mis tagavad tihedad läbiviigud.

Süsteemi tootja tarnib komplektis ka spetsiaalset mineraalvilla, mida kasutatakse katuse-, seina- ja vahelagede tarindite isolatsiooniks, et vältida külmasildade teket. Kuna suitsulõõri välisküljel ei ületa temparatuur 100 °C, on see süsteem turvaline ja suitsulõõri väliskülg kuumeneb juhuslikul kokkupuutel vähem (ka tahmapõlengu korral). Kuna süsteem on kohandatud niisketes tingimustes (W) kasutamiseks, on võimalik käitada suure kasuteguriga kütteseadmeid.
 

Otstarve: põlemissaaduste väljaviimiseks põlemiskohast (küttekoldest) atmosfääri
Küttematerjal: vedelkütus, gaas, tahke kütus
Süsteemimärgistus EN 1856-1 kohaselt
Ø 80-300 mm,T600-N1-W-Vm-L50(050-100)-G80

T600 °C - maksimaalne töötemperatuur
N1 - loomulik tõmme
W - märg kasutustingimused
Vm - korrosioonikindel
G - vastupidav nõgi põlemasüttimise suhtes
80 - kaugus kergestisüttivate materjalideni
Suitsulõõr L50 - roostevaba teras 1,4404
Ø 80–200 mm - 0,5; 0,6; 0,8; 1,0 mm
Ø 250–300 mm - 0,6; 0,8; 1,0 mm
Sisemine toru - roostevaba teras 14301
Välistoru - roostevaba teras 1,4301
Välistoru - värvitud roostevaba teras 1,4301
Ühe seina õhukanali toru - roostevaba teras 14301
Ühe seina õhukanali toru - värvitud roostevabast terasest 14301
Isolatsioon - sissepritsega mineraalvill, paksus -25 mm, tihedus 180 kg / m3